revize, kontroly Revize, kontroly

Kontrolní činnost a starosti s ní spojené, můžete ode dneška hodit za hlavu a nechat je tak na nás. Pravidelně budeme kontrolovat, zda-li jsou Vaše objekty a zařízení v pořádku, případně navrhneme řešení pro odstranění zjištěných závad. Na závěr Vám také zpracujeme protokol o kontrolní činnosti.
Výstupem provedených kontrol a revizí jsou samozřejmě doklady o provedených kontrolách a příslušné revizní zprávy.

 • Hasicí přístroje, požární vodovody, požární žebříky + suchovody
 • Plynová zařízení, plynovody
 • Tlakové nádoby
 • Zdvihací zařízení
 • Elektrická zařízení
  - hromosvody
  - elektrické instalace
  - elektrické stroje
  - elektrické ruční nářadí
  - elektrické spotřebiče
Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám