dodáváme hasící přístroje  Dodáváme

  • hasicí přístroje
  • nástěnné hydranty
  • vybavení hydrantů (požární hadice, proudnice)
  • bezpečnostní tabulky včetně jejich rozmístění a instalace
  • lékárničky první pomoci včetně knih úrazů a drobných poranění
  • požární knihy
  • záznamníky kontrol BOZP, PO, EKO
  • záznamníky provozu motorového vozíku
Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám