bozp bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci  BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Mezi základní povinností každého zaměstnavatele patří řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nenechávejte vše na poslední chvíli a obraťte se na nás!

 

Směrnice BOZP

 • organizační směrnice, osnovy školení, provozní předpisy, bezpečnostní pokyny
 • povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti zaměstnanců
 • péče o zdraví, pracovní úrazy, první pomoc, vybavení lékárniček
 • OOPP, vyhodnocení rizik - nárokovost, evidence
 • zdravotní způsobilost - evidence lékařských prohlídek
 • pracovní podmínky žen a mladistvých, zakázané práce
 • provoz, obsluha a údržba elektrických zařízení
 • provozní řád skladování vč. zpracování schéma skladů
 • dopravní provozní řád
 • alkohol a toxikománie

nahoru​

 

Analýza rizik

Povinností každého zaměstnavatele je vyhledávat a vyhodnocovat rizika, seznamovat s nimi zaměstnance a činit taková opatření, aby se rizika minimalizovala nebo úplně eliminovala.
Tyto starosti můžete nechat na nás, součástí našich služeb je rizika vyhodnotit a v rámci školení s nimi seznámit zaměstnance.

 • vyhledávání rizik
 • vyhodnocení rizik
 • stanovení opatření k minimalizaci nebo odstranění rizik

nahoru​

 

Kategorizace prací

Povinností každého zaměstnavatele je zařadit jednotlivé profese do kategorií, z hlediska působení škodlivých vlivů a se zařazením do kategorie zaměstnance seznámit.
S kategorizací prací si už nemusíte dělat starosti, rádi ji za Vás zpracujeme včetně případného hlášení na krajskou hygienickou stanici. Se zařazením seznámíme zaměstnance v rámci našeho školení.
 • začlenění do kategorií
 • zpracování hlášení na KHS
 • případné doporučnení měření rizikových faktorů

nahoru​

 

Místní provozní bezpečnostní předpisy, provozní řády

Součástí zpracování systému dokumentace bezpečnosti práce je i vydání interních předpisů pro různé činnosti, zařízení a objekty. Tyto interní předpisy Vám zpracujeme dle Vašich potřeb a požadavků, včetně záznamové části o provádění kontrol. S uvedenými předpisy jsou zaměstnanci seznámeni v rámci našeho školení.
 • nákladní doprava
 • doprava referentskými vozidly
 • stroje a zařízení
 • budovy, areály

nahoru​

 

Řešení pracovních úrazů

Stalo se něco Vám, nebo Vašemu zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi? Nevíte si rady jak postupovat? Nevadí, od toho jsme tady my! Stačí zavolat a my se už o vše postaráme. V případě potřeby přijedeme k Vám do firmy, zajistíme sepsání záznamu o pracovním úrazu a poradíme s hlášením na příslušné úřady.
 • šetření na místě
 • sepsání záznamu
 • pomoc při hlášení na příslušné úřady

nahoru​

 

Poradenská činnost

Nevíte si s něčím rady v oblasti BOZP? Neztrácejte čas hledáním informací! Jsme tu pro naše zákazníky, abychom zodpověděli veškeré dotazy či nejasnosti.

nahoru​

 

Legislativní hlídka

Nemáte čas a náladu sledovat vydávání nových předpisů? Raději se věnujte starostem o provoz své firmy a sledování legislativního vývoje nechte na nás.
Na základě nových či při změně původních předpisů, Vám zpracujeme nebo zaktualizujeme příslušnou dokumentaci, interní směrnice, provozní řády apod.

nahoru​

 

Školení

Potřebujete školení pro své zaměstnance v oblasti BOZP? V tom případě jste tu na správném místě. Zajišťujeme tato školení:
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • školení řidičů referentů
 • školení o práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 • školení řidičů manipulačních vozíků
 • školení obsluhy řetězových pil
 • školení obsluhy křovinořezů a sekaček
 • školení obsluhy plynových zařízení
 • školení obsluhy tlakových nádob
 • školení jeřábníků
 • školení vazačů
 • školení obsluhy zdvihacích plošin
 • školení „elektro“ – vyhláška č. 50/1978 Sb.

nahoru​

 

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost a starosti s ní spojené, můžete ode dneška hodit za hlavu a nechat je tak na nás. Pravidelně budeme kontrolovat, zda-li jsou Vaše objekty a zařízení v pořádku, případně navrhneme řešení pro odstranění zjištěných závad. Na závěr Vám také zpracujeme protokol o kontrolní činnosti.

Zpracujeme Vám také záznamník kontrol, do kterého bude zaznamenávána kontrolní činnost jak ze strany Vašich vedoucích zaměstnanců, tak i ze strany naší, jako externího dodavatele služeb. Záznamník slouží k dokladování povinné kontrolní činnosti ze strany zaměstnavatele

Komplexní prověrka stavu BOZP – 1 x za rok je povinností zaměstnavatele organizovat provedení komplexní prověrky BOZP. Tato prověrku bude provedena za naší účasti, včetně zpracování zápisu a stanovení způsobu a termínů odstranění zjištěných závad.

Kontrola technických zařízení (regály, žebříky, paletové vozíky, manipulační vozíky, hrací objekty - 1 x za rok je povinností zaměstnavatele provádět kontrolu technických zařízení. Tuto kontrolu provedeme za vás v rámci našich služeb, a to včetně záznamu o provedení kontroly a návrhu řešení zjištěných závad.

nahoru​

 

Účast při státním dozoru

Jsme s Vámi na jedné lodi a je našim společným zájmem u kontrol uspět. V rámci našich smluvních služeb se účastníme kontrol státního dozoru. Při kontrole obhajujeme námi zpracovanou dokumentaci, směrnice, doklady o školení apod.

nahoru​

Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám