Upozornění
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018

Od 1.1.2018 se spustí elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude od ledna 2018 v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou, a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.
Modul www.SEPNO.cz umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou.
Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Možnosti ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Přeprava nebez. odpadů se ohlašuje vždy před zahájením fyzické přepravy!

1. Ohlášení provede odesílatel

(tj. odesílatel = ohlašovatel přepravy)

Odesílatel je povinen:

  • OHLÁSIT přepravu před zahájením na portálu SEPNO, v rozsahu Ohlašovacího listu (OL).
  • PŘILOŽIT k zásilce doklad v listinné podobě obsahující informace z OL, vytiskne v SEPNO ohlašovací list (jeden), fyzicky přiloží/předá řidiči.
  • Pokud není přeprava zahájena v ohlášeném termínu, musí zrušit ohlášení přepravy do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy.
  • Pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji (nejčastěji hmotnost odpadu), pak musí nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy, ale před potvrzením přijetí - OPRAVIT údaje o přepravě. Údaje může opravovat pouze ohlašovatel! Po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu!

2. Odpad odveze mobilní zařízení

V případě, že Vám nebezpečný odpad odveze provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů, pak je odesílatelem pouze provozovatel tohoto mobilního zařízení ke sběru odpadů. Původci odpadů tak odpadají veškeré povinnosti odesílatele.

3. Ohlášení provede místo odesílatele příjemce

Povinnost ohlásit přepravu a přiložit OL může za odesílatele (tj. původce) splnit (po dohodě) příjemce. Ohlašovatelem přepravy bude tedy příjemce (odpadová společnost), odesílatelem ale zůstává původce (i když bez praktických povinností).

Inspektoři kontrolovali prodej chemikálií v e-shopech.

Uložili pokuty za bezmála milion korun 

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se letos zaměřili na kontrolu dodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Zkontrolovali 51 provozovatelů e-shopů a zjistili, že jich 46 porušilo chemickou legislativu (tedy 90 procent ze všech kontrolovaných).

Provozovatelé e-shopů jsou totiž podle evropského nařízení CLP povinni při prodeji chemikálií na internetu uvádět informace o nebezpečnosti výrobku.

„Pokud tato informace chybí, spotřebitel se nedozví, zda si kupuje výrobek s nebezpečnými vlastnostmi či nikoli. Proto musí být u chemikálií prodávaných v e-shopech k dispozici buď fotografie štítku s dobře čitelným označením nebezpečných vlastností výrobku, nebo musí být informace o nebezpečnosti uvedena v nabídce výrobku,“

vysvětluje Oldřich Jarolím, specialista na chemické látky ČIŽP.

Inspektoři zkontrolovali celkem 354 výrobků. „Informace o nebezpečnosti nebyla uvedena u 288 z nich. Za zjištěná pochybení jsme zatím uložili 30 pravomocných pokut v celkové výši 984 tisíc korun. Další případy jsou v řízení,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Nejvyšší pravomocné pokuty:

HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., provozovatel e-shopu www.kasa.cz100 tisíc korun
Provozovatel internetového obchodu neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u 89 výrobků (například rozmrazovač, čistič, bazénová chemie nebo hnojiva a biocidní přípravky).

Internet Mall, a.s., provozovatel e-shopu www.mall.cz90 tisíc korun
Provozovatel internetového obchodu neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u 6 výrobků (například bazénová chemie, čistič, plynová kartuše). Při prodeji biocidních přípravků navíc nesplnil povinnost uvést povinné věty „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. Jeden z prodávaných biocidů neměl v rozporu s předpisy obal opatřený hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Prezentace ke stažení

Zdroj: ČIŽP

First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 
Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám